AltoGame

Copyright © Altonova & Tribe Studios 2011-2014

Altonova

Eija Mäkirintala
Olli-Pekka Mäkirintala

Tribe Studios

Elina Arponen
Ville-Kalle "VK" Arponen
Iiro Enges
Antero Hynynen
Timo "Tiki" Kämäräinen
Niina Pesonen
Heikki Vehmas
Jaakko "HC" Väyrynen

Additional Team

Jarkko Kainulainen
Timo Saarinen

Krister Bäckman
Hannu Häyrinen
Ly Kivihall
Panu Lahdenne
Jukka Niittymaa
Nikhil Thomas
Elias Ylönen

Additional modelling

Tenben Inc.

Cheung Abraham
Sheng Li Cao
Ken Kudo
Yang Liu
Dong Wang
Jing Wang
Ye Min Wu
Xin Qi

Additional animations

Undo Oy.

Pekka Kytölä
Meruan Salim
Jussi Saarelma

Music & Sounds

ToneCtrl

Jaakko Väisänen

Technology

Twist Technology Platform
Copyright (c) Tribe Studios 2011-2014

3rd Party Technology

Bullet Collision Detection and Physics Engine
FreeImage
googletest - Google C++ Testing Framework
googlemock - Google C++ Mocking Framework
Lua Programming Language
TinyXML
zlib